Parohia ortodoxă română din Lyon

Biserica “Sfânta Eugenia” (Sainte-Eugénie)

Parohia

ortodoxă română

din Lyon

Biserica “Sfânta Eugenia” (Sainte-Eugénie)

Souhaitez-vous continuer en français ?“Catehism ortodox-când vorbim despre credinţa creştină, înţelegem că aceasta este virtutea, adică puterea prin care primim ca adevăr neîndoielnic tot ce ne-a descoperit Dumnezeu şi ne învaţă Sfînta Biserică Ortodoxă pentru mântuirea noastră. Prin credinţă cunoaştem ceea ce nu putem vedea şi adeverim ceea ce nădăjduim de la Dumnezeu, cum citim în Sfînta Scriptură : «Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute» ”

Evrei XI, 1

Botezul şi Mirungerea


Explicatia Duhovnicească a Botezului

Cuvântul Botez provine din limba greacă: verbul baptizo înseamnă „a scufunda”. De aceea pruncul este „scufundat” în apa din cristelniță și nu doar stropit. Botezul este taina prin care omul, prin întreita afundare în apă sfinţită de către preot, în numele Sfintei Treimi, se spală de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele de până atunci. Astfel se naşte din nou duhovniceşte şi devine membru al Bisericii. Din acest motiv, numele noului botezat este bine să fie al unui sfânt sau al unei sfinte. Numele exprimă identitatea creștină și de neam. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic”
(Ioan, 15, 1).

Aşa cum naşterea trupească îl responsabilizează pe părinte să aibă grijă de creşterea copilului in condiţii firesti pentru om, tot aşa şi Botezul (naşterea spre luminare şi viaţa veşnică), responsabilizează pe naş şi părinţi în fața lui Dumnezeu să-i crească și să-i educe în credința ortodoxă. Faţă de copii avem marea răspundere de a nu-i lipsi de binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o dăruiește prin sfintele slujbe ale Bisericii, îndeosebi prin Sf. Liturghie. A-i boteza pe copii, dar apoi a-i ține departe de Dumnezeu, este un gest de neglijenţă faţă de creşterea duhovnicească a lor. Prin urmare, ca părinți, suntem chemaţi să trăim credinţa creștină cât mai autentic, să avem o viață de familie armonioasă, să participăm duminica și în sărbători la Sfânta Liturghie, să ne rugăm acasă, să postim, să ne mărturisim păcatele regulat și să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Făcând acestea, devenim modele concrete pentru copii noştri.

“Cum trebuie aleşi naşii de botez?

Naşii trebuie aleşi pentru credinţa şi viaţa lor morală. Nu poate fi naş cel care trăieşte necununat, cel care este de altă credinţă sau este ateu, cel care încalcă poruncile Decalogului şi nu preţuieşte Fericirile. Aşadar, în privinţa alegerii naşului, trebuie multă atenţie şi chibzuire din partea părinţilor copiilor.

Poate fi de altă confesiune naşul, chiar dacă Botezul se săvârşeşte după rânduiala ortodoxă?

Nu, deoarece se spune foarte clar: „un Domn, o credinţă, un Botez” (Efeseni 4, 5). Părintele prof. dr. Ene Branişte precizează: „Naşii trebuie să fie credincioşi ortodocşi «în vârstă», care asistă pe cel ce vine la Botez, rostesc răspunsurile şi fac dreapta mărturisire de credinţă «în locul şi în numele» celui ce se botează. Esenţial, naşii rostesc Crezul (Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan). Ei sunt garanţi ai celui ce se botează, asumându-şi făgăduinţa solemnă că pruncul (finul sau fina de botez) va fi crescut şi educat ca un adevărat creştin şi că va fi un bun credincios al Bisericii care este Trupul lui Hristos.

Dar cuplurile de tineri, aflaţi la stadiul de prietenie, pot boteza împreună? Se mai pot căsători ulterior?

Nu, deoarece prin Sfintele Taine ei se înrudesc spiritual unii cu alţii.” (www.Doxologia.ro)

Cele Necesare Pentru Taina Botezului

 • Certificatul de naștere al pruncului, de pe care se vor lua datele pentru întocmirea certificatului de Botez;
 • Lumânarea pentru nași – semn al luminii lui Hristos. Uneori lumânarea este împodobită cu flori, care simbolizează faptele bune (roadele credinței);
 • Untdelemnul de măsline – semn al milei lui Dumnezeu care se revarsă asupra celui ce se botează. Untdelemnul va fi binecuvântat de preot și folosit pentru ungerea copilului; apoi poate fi luat acasă pentru ungerea copilului după baie.
 • Pânza Botezului (crișmă / pânza de mir) – pânza de culoare albă în care se primește pruncul de către nași atunci când se scoate din apa botezului; ;
 • Fașa (panglica de Botez, de circa 50 cm) – cu care preotul stropeşte faţa celui ce se botează zicând: Îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai, sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
 • Cruciulița Botezului – din partea nașilor pentru prunc, pe care preotul o binecuvântează, fiind semn al urmării lui Hristos: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie (Mc. 8,34). Crucea va fi purtată de copil ca amintire a Botezului și a purtării crucii, a jertfei care definește viața oricărui creștin; /li>
 • Păturica de învelit și un prosop mare alb și gros, în care nașii vor primi pe prunc si mediat după Botez (trebuie să fie suficient de mare pentru ca pruncul să poată fi înfășurat);
 • Prosopul cu care preotul se șterge după ce scoate pruncul din cristelniță. Săpunul nu este obligatoriu;
 • Un rând de haine noi pentru prunc de culoare albă, care simbolizează haina luminoasă în care este îmbrăcat sufletul la Botez;

Îndrumări practice dupa botez:

Întrucât Sfântul şi Marele Mir rămâne încă pe trupul copilului şi pe pânza şi prosopul în care este înfăşurat după scoaterea din apa sfântă a Botezului, părinții și nașii trebuie să se îngrijească de următoarele:
 • pruncului i se face baie începând cu a doua a zi după botez, când apa se aruncă pe pământ curat;
 • pânza şi prosopul în care a fost învelit pruncul se spală în apa în care i s-a făcut copilului baie (şi care trebuie apoi aruncată pe pământ curat, eventual la un copac);
 • copilul se aduce în următoarele săptămâni şi tot timpul regulat la biserică, pentru a fi împărtăşit.