Souhaitez-vous continuer en français ?“Catehism ortodox-când vorbim despre credinţa creştină, înţelegem că aceasta este virtutea, adică puterea prin care primim ca adevăr neîndoielnic tot ce ne-a descoperit Dumnezeu şi ne învaţă Sfînta Biserică Ortodoxă pentru mântuirea noastră. Prin credinţă cunoaştem ceea ce nu putem vedea şi adeverim ceea ce nădăjduim de la Dumnezeu, cum citim în Sfînta Scriptură : «Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute» ”

Evrei XI, 1

Catehism ortodox


CREDINŢA CREŞTINĂ ORTODOXĂ

Simbolul de credinţă – CREZUL

 1. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pămîntului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
 2. Şi într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce este de o fiintă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut ;
 3. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire S-a pogorât din cer şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om ;
 4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat ;
 5. Şi a înviat a treia zi – după Scripturi ;
 6. Şi S-a înălţtat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui ;
 7. Şi iarăşi va să vină, cu slavă, să judece viii şi morţii ; a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
 8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci.
 9. Într-una, sfîntă, sobornicească şi apostolească Biserică ;
 10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor ;
 11. Aştept învierea morţilor ;
 12. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.