Parohia ortodoxă română din Lyon

Biserica “Sfânta Eugenia” (Sainte-Eugénie)

Parohia

ortodoxă română

din Lyon

Biserica “Sfânta Eugenia” (Sainte-Eugénie)

Souhaitez-vous continuer en français ?“Catehism ortodox-când vorbim despre credinţa creştină, înţelegem că aceasta este virtutea, adică puterea prin care primim ca adevăr neîndoielnic tot ce ne-a descoperit Dumnezeu şi ne învaţă Sfînta Biserică Ortodoxă pentru mântuirea noastră. Prin credinţă cunoaştem ceea ce nu putem vedea şi adeverim ceea ce nădăjduim de la Dumnezeu, cum citim în Sfînta Scriptură : «Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute» ”

Evrei XI, 1

Sfânta Euharistie


Despre Sfânta Euharistie

Sfânta Euharistie (numită și Sfânta Împărtășanie sau Cuminecarea) este cea mai mare și mai importantă Taină a Bisericii și a lui Hristos. Dacă în cadrul celorlalte Sfinte Taine Biserica transmite credincioșilor harul sfințitor, prin Taina Euharistiei ni se transmite Însuși Trupul și Sângele Domnului. Ea este centrul Sfintei Liturghii. În Joia Sfintelor Pătimiri, la Cina cea de Taină, Mântuitorul a instituit Sfânta Euharistie ca jertfă de mulțumire adusă lui Dumnezeu Tatăl, prin prefacerea pâinii și vinului în cinstitul Trup și Sânge al Său: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor (Matei 26, 27-28). Acest Nou Legământ, după cuvântul Domnului, devine poruncă pentru Sfinții Apostoli și urmașii acestora: Aceasta să o faceți spre pomenirea Mea (Luca 22, 19).

Transformarea elementelor (pâine și vin în Trup și Sânge) rămâne o taină de nepătruns pentru puterea noastră de înțelegere. Ilie Miniat, în „Didahii la Postul Mare”, ne spune că vedem culoarea pâinii și a vinului, simțim gustul pâinii și al vinului, dar mâncăm și bem Trupul și Sângele lui Hristos. Trupul lui Hristos este în toată Sfânta Pâine și tot Trupul în fiecare firimitură a Sfintei Pâini.

Noi putem simți taina doar prin credință, iar prin Cuminecare intrăm în comuniune cu Mântuitorul Hristos, asemenea viței cu mlădițele: Eu sunt vița, voi mlădițele. Cel ce rămâne întru Mine și Eu întru el. (Ioan 15, 5). Chiar Sfinții Apostoli, care au fost alături de Învățătorul lor în cei trei ani și jumătate de propovăduire, care au văzut minunile Lui, la auzul cuvintelor: Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el (Ioan 6, 56), au rămas uimiți, spunând: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? (Ioan 6, 61). Însă, după Pogorârea Duhului Sfânt, când mintea li s-a luminat și credința li s-a întărit, aceiași ucenici și Apostoli erau într-un cuget și, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucuria și curăția inimii (Fapte 2, 46).

Așa cum a fost și la Cina din Joia cea Mare, materia tainei o constituie pâinea dospită din grâu curat și vin din struguri. Aceasta este partea văzută, iar transformarea sau prefacerea acestor elemente în Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos reprezintă partea nevăzută a tainei. Prefacerea are loc în timpul Sfintei Liturghii, după cuvintele preotului ale Tale dintru ale Tale… când credincioșii îngenunchează în semn de evlavie și cântă pe Tine te lăudăm…, iar preotul rostește rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt (numită Epicleză) pentru transformarea pâinii și vinului în Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos. În aceste momente, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, misiunea preotului este mai mare decât a îngerilor care stau în jurul Tronului lui Dumnezeu și privesc cu evlavie cum, la rugăciunea preotului, Domnul însuși coboară spre a se jertfi din nou în mod tainic spre iertarea păcatelor și spre viața de veci a credincioșilor.

Primitorii tainei sunt toți credincioșii Bisericii: tineri, adulți, bătrâni, care au primit dezlegare de la preotul duhovnic pentru a se uni tainic, real, cu Dumnezeu-Omul Iisus Hristos. Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el (Ioan 6, 56).” (www.basilica.ro)